Egyéb polgári jogi szerződések

Alterületek:

kölcsön
megbízás
bérlet
engedményezés, tartozásátvállalás
ajándékozás
tartási és életjáradéki szerződés